Connor og Enya ligger forest under pausen på wheaten gåtur ved Herlufholm.
September 2016.