Stille og rolig lå Maggie i teltet - ingen bur til hende.